Όταν διαπιστώσετε διαρροή στο δρόμο πρέπει οπωσδήποτε και γρήγορα να ειδοποιήσετε στο Τμήμα Ύδρευσης στο τηλέφωνο 2551024177 ή στις Βλάβες στο τηλέφωνο 2551026046 ή να συμπληρώσετε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών