Το Νερό . . . το πολυτιμότερο αγαθό που χάρισε η φύση στον άνθρωπο. Νερό σημαίνει ζωή, υγεία, τροφή, ενέργεια, πολιτισμός.

Η ΔΕΥΑΑ με μεγάλα έργα (φράγμα, διυλιστήριο, δίκτυο ύδρευσης κ.α.), φροντίζει να παρέχει την επάρκεια και την άριστη ποιότητα νερού στους καταναλωτές.

Με την αύξηση του πληθυσμού, με τις αλλαγές των κλιματικών συνθηκών και κυρίως με την σπατάλη και την αλόγιστη χρήση, τα αποθέματα του νερού μειώνονται δραματικά.

 

ΤΟ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ

Γι’ αυτό η ΔΕΥΑΑ ζητά και τη δική σας συμβολή για τον περιορισμό της σπατάλης και την εξασφάλιση της αναγκαίας επάρκειας του πόσιμου νερού.

  • Επισκευάστε αμέσως τις διαρροές στο δίκτυό σας (βρύσες που στάζουν, καζανάκια που τρέχουν, συνδέσεις πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, θερμοσιφώνων, ηλιακών κ.τ.λ.).
  • Μετά από παγετό ελέγξτε για διαρροές το φρεάτιο του υδρομέτρου σας, τις συνδέσεις του ηλιακού και τις εξωτερικές βρύσες.
  • Αν παρατηρήσετε ότι ο αστερίσκος από το υδρόμετρό σας γυρίζει ενώ δεν στάζουν οι βρύσες, καζανάκι κ.τ.λ., ειδοποιήστε αμέσως τον υδραυλικό σας γιατί σίγουρα υπάρχει αφανή διαρροή.

Αν εντοπίστε κάποια διαρροή στο δρόμο, μικρή ή μεγάλη, ειδοποιήστε αμέσως το συνεργείο Βλαβών της ΔΕΥΑΑ στο τηλέφωνο 2551026046. εάν για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον αριθμό αυτό παρακαλούμε επικοινωνήστε η με την πυροσβεστική υπηρεσία στο τηλ: 199 η την αστυνομία στο τηλ: 100 και θα ενημερωθούμε άμεσα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Στον παρακάτω πίνακα σας παραθέτουμε τις καταναλώσεις σε διαρροή ανάλογα με το άνοιγμα της οπής σε mm.

Διάμετρος  οπής σε mm

ΗΜΕΡΑ

Κατανάλωση σε μ3

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Κατανάλωση σε μ3

ΕΤΟΣ

Κατανάλωση σε μ3

0,5

0,78

93,60

284,70

1,5

2,34

280,80

854,10

3,0

11,75

1.410,00

4.288,75

4,5

26,40

3.168,00

9.636,00

6,0

43,20

5.184,00

15.768,00

7,0

56,80

6.816,00

20.732,00

           

Ο παραπάνω  Πίνακας έχει υπολογιστεί  με πίεση 5 bar.

Mε πίεση 4 bar υπολογίζετε με 89% της κατανάλωσης

Mε πίεση 3 bar υπολογίζετε με 77% της κατανάλωσης

Mε πίεση 2 bar υπολογίζετε με 63% της κατανάλωσης

Mε πίεση 1 bar υπολογίζετε με 45% της κατανάλωσης

            Για παράδειγμα σ’ ένα σπίτι  με τριμελή οικογένεια που καταναλώνει 30 μ3 το τετράμηνο αν έχει μία βρύση που στάζει (0,5mm) με πίεση δικτύου 2bar τότε θα καταναλώσει επιπλέον 59 μ3. Δηλαδή 89 μ3 συνολικά.