Ο ενοικιαστής πριν ενοικιάσει το ακίνητο πρέπει να ελέγξει για τυχόν οφειλές του υδρομέτρου. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχει το δικαίωμα σφράγισης ή διακοπής της παροχής λόγω οφειλών, ενδέχεται δε αυτό να συμβεί και μετά την ενοικίαση του ακινήτου.

Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στο ισόγειο) στην Εξυπηρέτηση Καταναλωτών, φέροντας μαζί του έναν προηγούμενο λογαριασμό η τον αριθμό υδρομέτρου του ακινήτου, την αστυνομική του ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ. για την αλλαγή των στοιχείων του χρήστη, καταβάλλοντας την αντίστοιχη εγγύηση.

Η εγγύηση θα επιστραφεί στον ενοικιαστή αφού εξοφλήσει τις οφειλές του και αφού γίνει εκκαθάριση της μέχρι εκείνης της στιγμής κατανάλωσής του.

Προσοχή!! οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στο λογαριασμό όπως συμβόλαια Αποχέτευσης, εργασίες στο φρεάτιο, κ.α. βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Ενημερωθείτε για το λογαριασμό στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στο ισόγειο) στην εξυπηρέτηση καταναλωτών.