Έλεγχος Υδρομέτρου

Αν ο λογαριασμός σας είναι ασυνήθιστα μεγάλος ή σας φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά με το υδρόμετρο, πρέπει να απευθυνθείτε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Αν το γραφείο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών διαπιστώσει ότι ο αυξημένος λογαριασμός δεν οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. πρόσθετες χρεώσεις, περιοδικότητα κατανάλωσης κ.τ.λ.) αλλά σε ξαφνική υπερκατανάλωση τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ελέγχου της παροχής σας πληρώνοντας τα τέλη ελέγχου (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΗ)).

Το Συνεργείο ελέγχου θα έρθει να ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου σας, την παροχή σας, τις τυχόν διαρροές στο ακίνητό σας, την καλή λειτουργία του υδρομέτρου, το οποίο θα αντικατασταθεί σε περίπτωση βλάβης.

Μείωση του λογαριασμού σας θα γίνει μόνο στις περιπτώσεις που το Συνεργείο Ελέγχου θα διαπιστώσει λανθασμένη ένδειξη, βλάβη υδρομέτρου ή αφανή διαρροή.