ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΟΥΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ, ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΑμεΑ

            Σύμφωνα με την Αποφ. 210/14-12-2011 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αλεξανδρούπολης μειώνονται κατά 50% τα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης στις κατηγορίες καταναλωτών με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οικογένειες Πολυτέκνων:

Να είναι πολύτεκνη οικογένεια όπως ορίζεται κάθε φορά από το νόμο.

Οικογένειες Τριτέκνων:

Να είναι τρίτεκνες οικογένειας όπως ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, με παιδιά ηλικίας έως 18 ετών ή έως 23 ετών εφόσον σπουδάσουν και οικογενειακό εισόδημα έως 35.000,00€.

Μονογονεικές Οικογένειες:

Να είναι μονογονεικές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 18.000,00€.

Οικογένειες με ΑμεΑ:

Να έχουν αναπηρία 80% και άνω (αφορά τον ενδιαφερόμενο/η και τα τέκνα τους) και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 35.000,00€.

Τα στοιχεία θα δίδονται από τους αντίστοιχους Συλλόγους των ανωτέρω κατηγοριών πολιτών, οι οποίοι και θα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χορήγησή τους.

 Όσοι δεν είναι ενταγμένοι στους ανωτέρω Συλλόγους, θα προσκομίζουν τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά με δική τους ευθύνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!   Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οικογένειες Πολυτέκνων:

Αίτηση (έτοιμη από ΔΕΥΑΑ), φωτοτυπία λογαριασμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης, επίσημο αποδεικτικό έγγραφο πολυτέκνων. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Οικογένειες Τριτέκνων:

Αίτηση (έτοιμη από ΔΕΥΑΑ), φωτοτυπία λογαριασμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (για όσους δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, Υπεύθυνη Δήλωση με το ετήσιο εισόδημα), βεβαίωση φοίτησης για τα παιδιά που σπουδάζουν.

Μονογονεικές Οικογένειες:

Αίτηση (έτοιμη από ΔΕΥΑΑ), φωτοτυπία λογαριασμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (για όσους δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, Υπεύθυνη Δήλωση με το ετήσιο εισόδημα), Δικαστική απόφαση ή άλλο επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την Μονογονεικότητα.

Οικογένειες με ΑμεΑ:

Αίτηση (έτοιμη από ΔΕΥΑΑ), φωτοτυπία λογαριασμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης, αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (για όσους δεν έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, Υπεύθυνη Δήλωση με το ετήσιο εισόδημα), επίσημο αποδεικτικό με το ποσοστό αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης όταν πρόκειται για άλλο μέλος της οικογένειας.

 

Εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών και μέτρων που επικρατούν στην χώρα μας λόγω covid – 19 η αίτησή σας με τα δικαιολογητικά θα κατατίθεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο Τμήμα Καταναλωτών της ΔΕΥΑΑ στη διεύθυνση Δ. Σολωμού 24, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη.

Επανέλεγχος δικαιολογητικών από 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Κατεβάστε και εκτυπώστε την Αίτηση Κοινωνικών Τιμολογίων (εδώ)