Σφράγιση Υδρομέτρου

Για να σφραγίστε το υδρόμετρό σας πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών. Θα πρέπει να φέρετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας έτσι ώστε να γίνει εκκαθάριση του λογαριασμού σας και να υποβάλετε αίτηση σφράγισης της παροχής πληρώνοντας τα τέλη διακοπής (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΗ)). Το συνεργείο θα σφραγίσει την παροχή σας και από την στιγμή εκείνη θα σταματήσει να εκδίδεται ο λογαριασμός. Δικαίωμα σφράγισης υδρομέτρου έχει μόνο ο ιδιοκτήτης αυτού.

Αποσφράγιση Υδρομέτρου

Για να αποσφραγίστε το υδρόμετρό σας πρέπει να έρθετε στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28 στην Αλεξανδρούπολη) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών για να υποβάλετε αίτηση αποσφράγισης της παροχής πληρώνοντας τα τέλη επανασύνδεσης (βλ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΕΛΗ)). Το συνεργείο θα αποσφραγίσει την παροχή σας και θα εκδίδεται ο λογαριασμός. Δικαίωμα αποσφράγισης υδρομέτρου έχει ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής όταν ο λογαριασμός είναι στο όνομά του.