Το τμήμα ύδρευσης από το έτος 1984 άρχισε τη κατασκευή μεγάλων έργων παρακάτω αναφέρουμε τα κυριότερα:

  • Αντικατάσταση σε ποσοστό 100% του δικτύου ύδρευσης της πόλης.
  • Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης πόσιμου νερού 5.000m3.
  • Κατασκευή νέων δικτύων επεκτάσεων πόλης "Άρθρο 13".
  • Κατασκευή νέων δικτύων επεκτάσεων εκτός σχεδίου πόλης & οικισμών.
  • Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Ν. Χιλής.
  • Κατασκευή έργου "Έργα Υποδομής στην Παλαγία Ν.Εβρου"
  • Αντικατάσταση παλαιών δικτύων διανομής με νέους.
  • Κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών γεωτρήσεων.
  • Κατασκευή αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης ΔΕΥΑΑ.
  • Έργα βελτίωσης – ενίσχυσης υδραγωγείου & δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Α.