Αλλαγή Υδρομέτρου  

Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α. αλλαγή υδρομέτρου γίνεται είτε αυτεπάγγελτα, λόγω βλάβης υδρομέτρου από το συνεργείο ελέγχου είτε μετά από αίτηση του καταναλωτή. Το υδρόμετρο χρεώνεται σύμφωνα με τα Τιμολόγια-Τέλη και πληρώνεται είτε με μετρητά είτε σε χρέωση μέσα στο λογαριασμό Ύδρευσης-Αποχέτευσης.

Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει μόνος του το υδρόμετρο αρκεί να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές που έχει καθορίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Α. και να δηλώσει την αλλαγή στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Δ. Σολωμού 28, ισόγειο), προσκομίζοντας το παλιό υδρόμετρο τον τύπο και τον αριθμό του νέου υδρομέτρου.

Προσοχή! Απαγορεύεται Αυστηρά η οποιαδήποτε παρέμβαση στο υδρόμετρο ή στο χώρο – τόπο του υδρομέτρου χωρίς τη δήλωσή του και χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε.Υ.Α.Α.