Αν έχετε ήδη τοποθετήσει στην παροχή σας ένα υδρόμετρο από το εμπόριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Α.,  θα πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Ισόγειο για να δηλώσετε το νέο αριθμό του υδρομέτρου και να φέρετε μαζί σας το παλιό υδρόμετρο για να γίνει η εκκαθάριση της μέχρι τότε κατανάλωσης.

Αν επιθυμείτε η αλλαγή να γίνει από τη ΔΕΥΑΑ τότε θα πρέπει να έρθετε στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο Ισόγειο για να καταθέσετε αίτηση αλλαγής υδρομέτρου. Η πληρωμή του μπορεί να γίνει άμεσα ή να χρεωθεί στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Α., χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.