Όταν διαπιστώσετε ότι ένα φρεάτιο όμβριων είναι βουλωμένο ειδοποιήστε στο Τμήμα Αποχέτευσης στο τηλέφωνο 2551024177 ή στο τηλέφωνο 2551031398 ή συμπληρώστε την Φόρμα Αναφοράς Βλαβών.