Πρέπει να ειδοποιήσετε τις Βλάβες στο τηλέφωνο 2551026046 ή στα γραφεία της ΔΕΥΑΑ (Δ. Σολωμού 28) στο τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στο τηλέφωνο 2551024018 τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

 

Σε περίπτωση που η διαρροή είναι πριν το υδρόμετρο δεν καταγράφεται η κατανάλωση.  Όταν είναι μετά το υδρόμετρο, μετά από σχετική έκθεση του Συνεργείου, γίνεται μείωση του λογαριασμού όταν πρόκειται για αφανή διαρροή.