Υδάτινες Γέφυρες στην Αλεξανδρούπολη από 19 έως 22 Ιανουαρίου 2015.

ΓΙΝΕΣΕ ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Ένωςη Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ξεκινούν το πρόγραμμα ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

Πρόσκληση

Ενημερωτικό

Πόστερ