Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

Κατά το διάστημα 1920-1923 η Αλεξανδρούπολη έζησε όλη την αναταραχή και το δράμα των καταστροφών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας.

Το πρώτο υδρευτικό δίκτυο της πόλης της Αλεξανδρούπολης κατασκευάστηκε όταν μετά το έτος 1920 όπου απελευθερώθηκε η πόλη, και αριθμούσε περίπου 6-7 χιλιάδες κατοίκους. Τα όριά της από Ανατολή, Βοριά και Δύση, ορίζονταν από την σιδηροδρομική γραμμή που ένωνε τους τρεις σταθμούς: Ανατολικοί σιδηρόδρομοι - Στρατιωτική στάση - Ζαγκστόν Θες/νικης.

Το έτος 1923, κτίσθηκαν και οι οικισμοί Ν. Χιλή και Μαίστρος. Στα 1926, άρχισε η μελέτη για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης δαπάνης περίπου 10.800 λιρών Αγγλίας, με δάνειο που χορήγησε η κτηματική τράπεζα.

Το έργο περιελάβανε την κατασκευή δύο υδρομαστεύσεων, μία στη περιοχή του ποτάμου και μία στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, περιοχή που αποκαλείται "μάνα νερού". Επίσης κατασκευάσθηκε μια δεξαμενή 600m3, που βρίσκεται στην οδό Ανθεμίου μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να λειτουργεί.

Οι ποσότητες του νερού και των δύο υδρομαστεύσεων έφταναν τα 50m3/h. Παράλληλα κατασκευάσθηκε και ο αγωγός μεταφοράς Ποτάμου Αλεξ/πολης, διατομής Φ150 από χυτοσίδηρο, όπου με φυσική ροή έφτανε το νερό στην δεξαμενή "μάνα νερού" και από εκεί με αγωγούς διανομής, στην πόλη.

Με την έκρηξη του Β' Παγκοσμίου πολέμου έφερε αναταραχή στην πόλη σκορπίζοντάς την στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Μετά το τέλος του πολέμου και κυρίως μετά το 1950, που ηρέμησε η περιοχή ξαναγέμισε η πόλη από τους κατοίκους της, όπου σ' αυτούς προστέθηκαν και άλλοι από τις γύρω περιοχές του Νομού Έβρου.

Έτσι το έτος 1952 γίνεται η πρώτη γεώτρηση στην περιοχή (κτήμα Λεονταρίδη), βορειοδυτικά της πόλης με παροχή νερού 100m3/h και βάθος γεώτρησης 42μέτρα. Παράλληλα κατασκευάζεται και μία δεξαμενή χωρητικότητας 800m3. Με την βοήθεια αγωγού διατομής Φ250 από υλικό αμιάντου μεταφέρεται το νερό από την δεξαμενή στην πόλη.

Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται έως και το έτος 1963 όπου διακόπτεται η υδρομάστευση στην περιοχή "μάνα νερού". Το έτος 1965 αλλάζει το αντλητικό συγκρότημα της γεώτρησης και αυξάνεται η παροχή νερού από 100m3/hσε 200m3/h. Συγχρόνως αλλάζει και ο αγωγός διατομής Φ200 από υλικό Αμιάντου.

Το έτος 1970 γίνεται η δεύτερη γεώτρηση στην ίδια περιοχή με την πρώτη με παροχή νερού 100m3/h. Από τότε μέχρι το έτος 2005 πραγματοποιούνται μια σειρά γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης και κοντά στις υπάρχουσες δεξαμενές, με παροχές από 80m3/h έως και 150m3/h, και με βάθη από 90μ. μέχρι 200μ. με σκοπό να καλύψουν τις συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού και των απαιτήσεων των δημοτών.

Το 1979 κατασκευάζεται η δεξαμενή χωρητικότητας 2.100m3, σε υψόμετρο 91 μέτρα, με σκοπό να υδροδοτήσει και τα πιο υψηλά και απομακρυσμένα σημεία της πόλης, για τον λόγο αυτό κατασκευάζονται και δύο καταθλιπτικοί αγωγοί διατομής Φ200 από αμίαντο καθώς και δύο αντλητικά συγκροτήματα παροχή 400m3/h. Έτσι το νερό μεταφέρεται από την δεξαμενή των 800m3 στη δεξαμενή των 2.100m3, παράλληλα κατασκευάζεται αγωγός μεταφοράς νερού διατομής Φ300 από αμίαντο που ξεκινά από την δεξαμενή 2.100m3, και καταλήγει στην δεξαμενή των 800m3, από εκεί δύο αγωγοί διατομής Φ250, αναλαμβάνουν να μεταφέρουν το νερό στην πόλη.

Λόγω της μείωσης της στάθμης του νερού των γεωτρήσεων με σχετικά γρήγορους ρυθμούς με αποτελέσματα αυτά της έντονης λειψυδρίας κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, κρίθηκε αναγκαίο κάποιο έργο που θα εκμεταλλευόταν τα επιφανειακά νερά. Τέτοιο είναι το φράγμα στην περιοχή της Αισύμης, το έτος 2004 όπου εγκρίνεται η χρηματοδότηση από την Ε.Ε. κατασκευάζεται το έργο του Υδροταμιευτήρα, όπου με αγωγό μεταφορά διατομής Φ600 από υλικό ελατό χυτοσίδηρο μεταφέρει μετά από μια διαδρομή 36 χιλ. το νερό στο Διυλιστήριο, και στην συνέχεια στην δεξαμενή των 8.100m3.