Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες μονάδες:

ΓΡΑΜΜΗ   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ

 • Αρχική εσχάρωση ,συμπίεση εσχαρισμάτων , δεξαμενή  ανάδευσης.

ΓΡΑΜΜΗ   ΑΣΤΙΚΩΝ  ΛΥΜΑΤΩΝ

 • Αρχική εσχάρωση
 • Αρχική ανύψωση λυμάτων με υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες (19.000m3/d)
 • Κυρίως εσχάρωση (με αυτοκαθαριζόμενες κεκλιμένες εσχάρες)
 • Εξάμμωση, απολίπανση, προαερισμός (δύο ορθογωνικές δεξαμενές μετά παλινδρομικών γεφυρών).
 • Μέτρηση παροχής εισόδου (παροχόμετρο υπερήχων).
 • Πρωτοβάθμια καθίζηση (τρεις κυκλικές δεξαμενές μετά περιστρεφόμενων σαρωτικών μηχανισμών – ξέστρων συλλογής της ιλύος).
 • Αερισμός με εμφύσηση αέρα χαμηλής πίεσης (INKASYSTEM) μέσω διαχυτών μεσαίας φυσσαλίδος από ανοξείδοτο χάλυβα, σύστημα πλήρως αυτοματοποιημένο, χαμηλού λειτουργικού κόστους με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.
 • Τελική καθίζηση (τρεις κυκλικές δεξαμενές μετά περιστρεφόμενων σαρωτικών μηχανισμών – ξέστρων συλλογής της ιλύος).
 • Απολύμανση με χλωρίωση και φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού.
 • Έργα διάθεσης στη θάλασσα μέσω φρεατίου φόρτισης και υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.500m εκ θερμοσυγκολούμενου πολυαιθυλενίου (HDPE) Φ710, PN4, εντός σκάμματος μέσου βάθους 4m κάτω του πυθμένα της θάλασσας, με πλήρη έργα προστασίας (λιθοριπές κλπ) και έρματος συνεχούς σωληνωτού μανδύα εκ οπλισμένου σκυροδέματος Φ950, μετά διαχυτήρα εκκεντρούς μειούμενης διατομής μήκους 75m/στομίων Φ110/PN

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ – ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

 • Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος (μέσω κοχλιωτών αντλιών τύπου Αρχιμήδη).
 • Αντλιοστάσιο πρωτοβάθμιας ιλύος.
 • Προπάχυνση πρωτοβάθμιας και πλεονάζουσας ενεργού ιλύος (δύο παχυντές ιλύος μετά ξέστρων λάσπης).
 • Αντλιοστάσιο πανχυμένης ιλύος.
 • Αναερόβια χώνευση ιλύος (δύο κλειστές κυκλικές δεξαμενές) μηχανικής ανάδευσης για παραγωγή βιοαερίου.
 • Αεριοφυλάκιο υγρού τύπου (μία κυκλική δεξαμενή).
 • Χώρος εγκατάστασης βιογεννητριών.
 • Πυρσός καύσης βιοαερίου
 • Μεταπαχυντής χωνευμένης λάσπης (μία κυκλική δεξαμενή μετά ξέστρου).
 • Μηχανική αφυδάτωση ιλύος μέσω φυγ με εκτεταμένη χρήσης κροκιδωτικών.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Διοικητήριο (τριώροφο) μετά controlroom.
 • Συνεργείο – αποθήκη.
 • Υποσταθμός Μ/Τ, 800 kVA.
 • Κέντρο ελέγχου, πλήρες αυτοματοποιημένο.
 • Φυλάκιο εισόδου.
 • Εργαστήριο χημικών αναλύσεων πλήρες
 • Μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης χωνευτών, λεβητοστάσια και  αφυδάτωσης.
 • Μηχανοστάσιο εξυπηρέτησης φυσητήρων αερισμού, έργα υποδομής.
 • Εγκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
 • Εγκατάσταση πυρόσβεσης πλήρους με πιεστικό και δίκτυα χαλυβδοσωλήνων.
 • Πιεστικά δίκτυα μεταφοράς λυμάτων, ιλύος, νερού μήκους περίπου 2.000m.
 • Δίκτυα εκHDPE Φ110-250 συνολικού μήκους περίπου 2.500m.
 • Δίκτυα μεταφοράς θερμού νερού και ιλύος μετά βιομηχανικής μονώσεως, μήκος περίπου 1.300m.
 • Το δίκτυο οδών και πεζοδρόμων της εγκατάστασης.
 • Η οδός προσπέλασης των εγκαταστάσεων.
 • Έργα πρασίνου με αυτόματο πότισμα.
 • Τα δίκτυα αποχέτευσης των ομβρίων και ακαθάρτων.
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού και το δίκτυο διανομής πόσιμου νερού.
 • Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης νερού εξόδου έργου για βιομηχανική χρήση.

Το έργο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με πολλά όργανα ελέγχου (παροχόμετρα, έλεγχος θερμοκρασίας, στάθμης, διαλελυμένου οξυγόνου, αιωρούμενων στερεών κλπ), κεντρική διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας, τοπικά PLC και ανεξάρτητο κεντρικό πίνακα ελέγχου και κτίριο διοίκησης.

Οι πυθμένες των δεξαμενών επιφάνειας από 100 έως και 650 m2 σκυροδετήθηκαν ενιαία και συνεχώς με χρήση πάντα 2 και τριών αυτοκινούμενων αντλιών σκυροδέματος, που τροφοδοτούντο από δύο παρασκευαστήρια σκυροδέματος ικανότητας 25 m3/h έκαστο.

Οι σύνθετες σιδηροκατασκευές στο έργο αφορούν περιστρεφόμενα και παλινδρομικά ξέστρα, αεριοφυλάκιο αερίου, ειδικά θυροφράγματα και βάνες συνολικού βάρους περίπου 100 ton.

Το αντλιοστάσιο εισόδου του έργου κατασκευάσθηκε σε βάθος 8m κάτω του υδροφόρου ορίζοντος με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων (openimpellerselfprimingpumps).

Στις εργασίες της μονάδος αερισμού περιλαμβάνεται η κατασκευή αεραγωγών εκ σκυροδέματος στους οποίους πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτη αεροστεγανότητα (πίεση 1.100mmH2O), απαίτηση πολύ υψηλότερη της υδατοστεγανότητας.

Η σκυροδέτηση του πυθμένα όλων των μονάδων του έργου, έγινε αυθημερόν σε βάθος από 1,0 – 8,0 μέτρων κάτω του υδροφόρου ορίζοντα με χρήση ειδικών αντλητικών συστημάτων.

Σχετικά με τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης του έργου σημειώνεται ότι αυτός καθορίστηκε από τις διαθέσιμες ετησίως πιστώσεις καθ’ όσον η ανάδοχος εταιρεία εκτελούσε ανά έτος εργασίες μεγαλύτερης αξίας των διαθεσίμων πιστώσεων.

Το έργο αποπερατώθηκε επιτυχώς την 31/12/1992, οπότε ετέθη σε πλήρη και αποδοτική λειτουργία.

Η συμβατική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο ήταν 12 μήνες και επεκτάθηκε για έναν επιπλέον έτος, ήτοι μέχρι 09/01/1995 σχετική απόφαση της ΔΕΥΑΑ. Τα αποτελέσματα λειτουργίας του έργου είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σύμβασης και τις εγγυήσεις εκροής, όσον αφορά τόσο την επεξεργασία των λυμάτων αλλά και της ιλύος καθώς και του παραγόμενου βιοαερίου.