Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Αστικών Λυμάτων και Βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης” ανατέθηκε στην εταιρεία “ΤΕΧΝΕΡ ΑΕ” σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Ιταλική Εταιρεία “SECITS.p.a.” με σύμβαση που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1987 και κατασκευάστηκε από τις εταιρείες “ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ” ΚΑΙ “ENVITEC ΟΕ”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ENVIREG και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

Το έργο ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία τον Οκτώβριο του 1992 και μέχρι σήμερα λειτουργεί με επιτυχία με ευθύνη της Εταιρείας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκατάσταση επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, κοντά στο χωριό Απαλός, σε παραθαλάσσιο γήπεδο συνολικής έκτασης 27 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση τροφοδοτείται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης και έχει κατασκευασθεί για τελική δυναμικότητα 85.000 ισοδυνάμων κατοίκων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής διαμέτρου 710 mm, σε απόσταση 1500m από την ακτή και σε βάθος περίπου 7,5 m.

Η εγκατάσταση επιτυγχάνει πολύ υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων και πληρεί τα ποιοτικά όρια που επιβάλλει η 91/271 Οδηγία της Ε.Ε. για την περιοχή της εκβολής.

Η ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση έχει άριστες λιπασματικές ιδιότητες για χρήση σε καλλιέργειες ή σαν βελτιωτικό εδάφους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προγραμματίζει επίσης τη γεωργική αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Έτος σχεδιασμού

2010

2030

Ισοδύναμος πληθυσμός

65.000

85.000

Μέγιστη ημερήσια παροχή  m3/ημ

11.000

19.000

Αιχμή παροχής m3/ωρ

800

1.300

Φορτίο BOD, kg/ημ

3.900

5.100

Φορτίο SS, kg/ημ

5.150

6.250

Φορτίο Αζώτου, kg/ημ

750

900

Φορτίο φωσφόρου, kg/ημ

155

190

Το Έργο θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα και αριστοποιημένα λειτουργικά για τον Ελληνικό χώρο, αφού συνδυάζει όλες τις φάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Η λειτουργία της εγκατάστασης εποπτεύεται από μιμικό ψηφιδωτό διάγραμμα στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, που απεικονίζει τα τμήματα του έργου και την κατάσταση λειτουργίας των μηχανημάτων. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για τοπικούς χειρισμούς του εξοπλισμού.

Στην εγκατάσταση λειτουργεί μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, άριστα εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεσματική διάταξη απόσμησης με αποτέλεσμα η λειτουργία της να μη προκαλεί καμία όχληση στο περιβάλλον.

Από την αναερόβια χώνευση της ιλύος παράγεται βιοαέριο που σήμερα χρησιμοποιείται για την θέρμανση της ιλύος. Μελλοντικά προβλέπεται η καύση του πλεονάζοντος αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.

Τέλος  η μονάδα διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο για τη μέτρηση όλων των ρυπαντικών παραμέτρων.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ

 • Μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων με τρία στόμια υποδοχής, αυτόματη σχάρα βαθμωτού τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα ανοίγματος 3mm και διάταξη απόσμησης του κτιρίου με φίλτρο ενεργού άνθρακα.
 • Εσχάρωση με αυτόματες ηλεκτρονικές σχάρες από ανοξείδωτο χάλυβα, συμπίεση και αφυδάτωση σχαρισμάτων και κανάλι by-pass εξοπλισμένο με χονδροεσχάρα.
 • Δίδυμος αεριζόμενος εξαμμωτής με παλινδρομική γέφυρα αφαίρεσης άμμου και των λιπών και κοχλιωτό διαχωριστήρα για την πλύση της άμμου καθώς και διάταξη Venturi μέτρησης παροχής με υπερήχους.
 • Δύο δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, διαμέτρου 17m, με περιστρεφόμενο ξέστρο ιλύος, περιφερειακό οδοντωτό υπερχειλιστή και διάταξη απαγωγής των αφρών.
 • Δεξαμενές ενεργού ιλύος όγκου 2.230m3 με σύστημα αερισμού με διαχυτήρες πεπιεσμένου αέρα “χαμηλής πίεσης” γνωστό ως σύστημα “INKA”.
 • Φυσητήρες αέρα δυναμικότητας 28.000 Nm3/ώρα, τοποθετημένους σε κλειστό κτίριο.
 • Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος με 2 κοχλιωτές αντλίες Αρχιμήδη.
 • Δύο δεξαμενές τελικής καθίζησης, διαμέτρου 24m, με περιστρεφόμενο ξέστρο και διπλό υπερχειλιστή συλλογής των διαυγασμένων λυμάτων.
 • Δεξαμενή χλωρίωσης με διάταξη δοσομέτρησης υποχλωριώδους νατρίου σε συνδυασμό με τη μέτρηση της τελικής παροχής.
 • Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων με φρεάτιο φόρτισης και υποθαλάσσιο αγωγό εκβολής διαμέτρου 710mm, μήκους 1.500m, από HDPE πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.
 • Δύο δεξαμενές πάχυνσης ιλύος διαμέτρου 11m εξοπλισμένες με ξέστρο αναδευτήρα.
 • Αντλιοστάσια τροφοδοσίας παχυντών και χωνευτών με αντλίες θετικής εκτόπισης.
 • Δύο αναερόβιοι χωνευτές διαμέτρου 14m συνολικού όγκου 2.200m3 με υποβρύχιους μηχανικούς αναδευτήρες.
 • Μεταπαχυντής διαμέτρου 11m που λειτουργεί επίσης για την αποθήκευση της ιλύος και την τροφοδοσία της ταινιοφιλτρόπρεσσας.
 • Φυγοκεντρικό διαχωριστή για  αφυδάτωση της ιλύος σε ποσοστό στερεών > 25% με διάταξη παρασκευής και τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη σε κλειστό κτίριο.
 • Εγκατάσταση θέρμανσης ιλύος που περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες ανακυκλοφορίας της λάσπης, κυκλοφορητές θερμού νέρου, καυστήρες βιοαερίου, λέβητα, συστημα ασφαλείας για τον έλεγχο των διαρροών βιοαερίου.
 • Αεροφυλάκιο “υγρού τύπου” χωρητικότητας 376Nm3 βιοαερίου, με χαλύβδινο κώδωνα αερίου και πυρσό καύσης του πλεονάζοντος αερίου.
 • Σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας.
 • Κέντρο ελέγχου με C.P.
 • Κτίρια διοίκησης, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο αφυδάτωσης ιλύος.
 • Χημικό εργαστήριο.
 • Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού και άρδευσης περιβάλλοντα χώρου.
 • Υποσταθμός με H/Z ισχύος 180 kVA.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

 • Δύο δεξαμενές πάχυνσης ιλύος διαμέτρου 11m εξοπλισμένες με ξέστρο αναδευτήρα.
 • Αντλιοστάσια τροφοδοσίας παχυντών και χωνευτών με αντλίες θετικής εκτόπισης.
 • Δύο αναερόβιοι χωνευτές διαμέτρου 14m συνολικού όγκου 2.200m3 με υποβρύχιους μηχανικούς αναδευτήρες.
 • Μεταπαχυντής διαμέτρου 11m που λειτουργεί επίσης για την αποθήκευση της ιλύος και την τροφοδοσία της ταινιοφιλτρόπρεσσας.
 • Φυγοκεντρικό διαχωριστή για  αφυδάτωση της ιλύος σε ποσοστό στερεών > 25% με διάταξη παρασκευής και τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη σε κλειστό κτίριο.
 • Εγκατάσταση θέρμανσης ιλύος που περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες ανακυκλοφορίας της λάσπης, κυκλοφορητές θερμού νέρου, καυστήρες βιοαερίου, λέβητα, συστημα ασφαλείας για τον έλεγχο των διαρροών βιοαερίου.
 • Αεροφυλάκιο “υγρού τύπου” χωρητικότητας 376Nm3 βιοαερίου, με χαλύβδινο κώδωνα αερίου και πυρσό καύσης του πλεονάζοντος αερίου.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

 • Σύστημα μετρήσεων, αυτοματισμών, καταγραφής και ελέγχου λειτουργίας.
 • Κέντρο ελέγχου με C.P.
 • Κτίρια διοίκησης, συνεργεία, αποθήκες, κτίριο αφυδάτωσης ιλύος.
 • Χημικό εργαστήριο.
 • Δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης.
 • Δίκτυο βιομηχανικού νερού και άρδευσης περιβάλλοντα χώρου.
 • Υποσταθμός με H/Z ισχύος 180 kVA.