Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

Με την ίδρυση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, αρχίζει η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων.

Η κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων με την παράλληλη αντικατάσταση των παλαιών δικτύων και τον διαχωρισμό τους, (το σύστημα αποχέτευσης είναι χωριστικό) βοήθησε ώστε η θαλάσσια περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης να αποκτήσει την απαιτούμενη καθαρότητα.

Από το 1982 έως σήμερα κατασκευάστηκαν και λειτουργούν στην πόλη μας αγωγοί ακαθάρτων μήκους 195.000 μέτρων που εξυπηρετούν το 98% του  πληθυσμού του Δήμου μαζί με τους  οικισμούς  (Ν.Χηλής , Μαϊστρου, Απαλού και  Παλαγίας).

Το συνολικό κατασκευασμένο μήκος των νέων αγωγών των ομβρίων υδάτων είναι 87.000 μέτρα τα οποία συμπληρώνουν τα 2500 μέτρα παλιού δικτυού, και τα δυο μαζί με τις 6000 υδροσυλλογές θωρακίζουν τον Δήμο από πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα δύο δίκτυα λειτουργούν ανεξάρτητα και έχουν διαφορετικούς αποδέκτες, τα μεν λύματα οδηγούνται για επεξεργασία μέσω κεντρικού αγωγού στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της πόλης μας , τα δε όμβρια με αγωγούς στην θάλασσα.

Επιπλέον, το δίκτυο αποχέτευσης   ενισχύεται όπου είναι απαραίτητο  με επτά (7)  αντλιοστάσια ακαθάρτων.

Στον τομέα της αποχέτευσης συντελέστηκε ένα τεράστιο έργο υποδομής. Από το 1982 μέχρι σήμερα έχουν κατασκευασθεί χιλιάδες μέτρα αγωγών για τα ακάθαρτα και όμβρια νερά, που διακλαδώνονται κάτω από την επιφάνεια της πόλης και καλύπτουν  ολόκληρη την πόλη και τους οικισμούς (Ν.Χηλής, Μαΐστρου, Απάλου, Παλαγίας) του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες έχει κατασκευασθεί ο Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α) ο οποίος συγκεντρώνει τα λύματα όλων των περιοχών .

Ο Κ.Α.Α. ξεκινά από την οδό Κατακουζηνού διασχίζει τις οδούς Δήμητρας, Κίρκης, Παπαναστασίου, Κοραή, Λεωφ. Δημοκρατίας, Ρήγα Φεραίου, συνεχίζει στην παραλιακή ζώνη της πόλης (Μ. Αλεξάνδρου, Καραολή Δημητρίου) και ακολουθώντας την πορεία ανάντη της σιδηροδρομικής γραμμής φτάνει στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού.

Η ΔΕΥΑΑ στα πλαίσια του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (ΕΣΠΑ) κατασκευάζει στο Δ.Δ Φερων αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων και Μονάδα επεξεργασίας λυμάτων  τα οποία θα εξυπηρετούν τις ανάγκες της πόλης τον Φερών, επίσης στο ίδιο πρόγραμμα είναι ενταγμένο το αποχετευτικό δίκτυο και ο βιολογικός καθαρισμός του Δ.Δ. Μάκρης το οποίο είναι υπό-δημοπράτηση.

Στα πλαίσια των  υπό-ένταξη νέων έργων η ΔΕΥΑΑ έχει ολοκληρώσει την μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων και κατασκευής Βιολογικού Καθαρισμού του Δ.Δ. Τραϊανουπολης

Εκτός των συγχρηματοδοτούμενων έργων, η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης κατασκευάζει έργα από ιδίους πόρους (επεκτάσεις δικτύου, αντικαταστάσεις δικτύου).    

Το μεγάλο έργο της Αποχέτευσης, έχει συμβάλλει στο καθαρό και πολιτισμένο περιβάλλον του Δήμου  Αλεξανδρούπολης.

Συντήρηση Δικτύου

Η ΔΕΥΑΑ διαθέτει δύο αυτοκίνητα καθαρισμού υπονόμων, με τα οποία καθαρίζει συστηματικά όλο το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης. Οι εργασίες αυτές εξασφαλίζουν τη συντήρηση και την αύξηση του χρόνου ζωής του δικτύου.

Η ΔΕΥΑΑ για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης χρησιμοποιεί ειδική  κάμερα ενδοσκόπησης και ελέγχου των αγωγών με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Μ’ αυτόν τον τηλεοπτικόέλεγχο υψηλής τεχνολογίας, η ΔΕΥΑΑ επιτυγχάνει να παραλαμβάνειέργα χωρίς ατέλειες, τα δίκτυα να βρίσκονται σεσυνεχή έλεγχο και καλή κατάσταση, να αποτρέπονται οι τυχόν παράνομες συνδέσεις και να υπάρχουν σταθερά πληροφορίες για κάθε έργο και αγωγό.

   

Πως θα συνδεθείτε με το δίκτυο αποχέτευσης.

Α. Υποβάλλετε στο αρμόδιο γραφείο (εξυπηρέτηση πελατών, Δ. Σολωμού 24, ισόγειο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποίηση τετραγωνικών μέτρων ακινήτου (Απόδειξη ΔΕΗ ή Πίνακα αναλογιών ή Συμβόλαια ακινήτου)
  2. Λογαριασμό Ύδρευσης ή Συμβόλαια Ύδρευσης

Β. Ακολουθεί αυτοψία στην οικοδομή από αρμόδιο τεχνικό της ΔΕΥΑΑ

Γ. Ενημερώνεστε για το ύψος της δαπάνης και προσερχόμενοι στα γραφεία της επιχείρησης και υπογράφετε τα σχετικά έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε(ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της ΔΕΥΑΑ θα πρέπει:

  • Να έχετε ολοκληρώσει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων έως την ρυμοτομική γραμμή.
  • Να έχετε μεριμνήσει για τον τρόπο αποχέτευσης των βρόχινων νερών τα οποία δεν αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.
  • Πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι στους αγωγούς των ομβρίων απαγορεύεται να πετάμε οτιδήποτε επιβλαβές για το περιβάλλον (πετρελαιοειδή, χρώματα, λύματα κλπ)