Μυτιληνός Ευάγγελος                       Πρόεδρος

Χατζηαναγνώστου Κωνσταντίνος      Αντί-Πρόεδρος

 

Μεϊμαρογλου Εμμανουήλ        Μέλος

Τσονίδου-Σκεύα Ελισάβετ       Μέλος

Πόντικα Μαρία                         Μέλος

Τσακπίνης Αθανάσιος              Μέλος

Θυμιανίδης Κωνσταντίνος        Μέλος

Δραμανίδου Νίκη                     Μέλος

Ταλιαντζή Σοφία                      Μέλος (Εκπρόσωπος Καταναλωτών)

Ξενουδάκης Γεώργιος              Μέλος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

Ευαγγέλου Βασιλική                Μέλος