Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

Από τις αρχές του 2009 λειτουργούν τα έργα επέκτασης του Βιολογικού Καθαρισμού.

Οι μονάδες που σαν έργα Π/Μ χρειάστηκαν επέκταση, είναι οι μονάδες πρωτοβάθμιας καθίζησης, αερισμού, δευτεροβάθμιας καθίζησης και πάχυνσης της ιλύος. Αναλυτικότερα τα έργα που κατασκευάσθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Δεξαμενή πρωτοβάθμιας καθίζησης

1

Διάμετρος: 17m

Ολικό βάθος: 2,5m

Ωφέλιμο Βάθος: 2,0m

Ωφέλιμος όγκος: 455m3

Δεξαμενές αερισμού

2

Μήκος δεξαμενής: 19m

Πλάτος δεξαμενής: 6,0m

Βάθος υγρού: 5,0m

Ολικό βάθος: 5,6m

Ωφέλιμος όγκος: 1.140m3

Κτίριο στέγασης φυσητήρων αερισμού

1

Μήκος κτιρίου: 10m

Πλάτος κτιρίου: 6m

Ύψος κτιρίου: 4,50m

Επιφάνεια κτιρίου: 60m2

Δεξαμενή δευτεροβάθμιας καθίζησης

1

Διάμετρος: 24m

Ολικό βάθος 2,5m

Ωφέλιμο Βάθος: 2,0m

Ωφέλιμος όγκος: 904m3

Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος

1

Διάμετρος: 11m

Ολικό βάθος: 4,0m

Ωφέλιμο βάθος: 4,0m

Ωφέλιμος όγκος: 333m3

Οι μονάδες που σαν έργα Η/Μ δεν χρειάστηκαν επέκταση και καλύπτουν τις απαιτήσεις είναι ο μετρητής παροχής εισόδου, η μονάδα απολύμανσης και ο μετρητής παροχής εξόδου, καθώς και όλη η γραμμή επεξεργασίας ιλύος πλην της πάχυνσης.

Αναλυτικότερα τα έργα που κατασκευάσθηκαν συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλίες αρχικής ανύψωσης λυμάτων

2

Τύπος: Υποβρύχιες λυμάτων

Παροχή: 300m3/h

Μανομετρικό: 10m

Εγκατεστημένη ισχύς: 15,5KW

 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αυτοκαθαριζόμενη εσχάρα

1

Τύπος: Κεκλιμένη

Πλάτος καναλιού: 0,75m

Βρεχόμενο ύψος: 0,60m

Άνοιγμα μεταξύ ράβδων: 15mm

Θυροφράγματα απομόνωσης εσχάρας

2

Τύπος: Αφαιρετικό, ορθογώνικου διαφράγματος

Πλάτος καναλιού: 0,75m

ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ - ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο εξάμμωσης

1

Τύπος: Παλινδρομική με αεραντλία άμμου

Πλάτος γέφυρας: 4,0m

Φυσητήρας αερισμού εξάμμωσης

1

Τύπος: Λοβοειδής

Παροχή: 250m3/h

Μανομετρικό: 5m

Σύστημα διάχυσης εξάμμωσης

1

Αριθμός διαχυτών: 5τεμ.

Παροχή εκάστου: 50m3/h

Θυρόφραγμα παράκαμψης εξαμμωτή

1

Τύπος: Αφαιρετό, ορθογωνικού διαφράγματος

Πλάτος: 1,10m

ΦΡΕΑΤΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Θυρόφραγμα παράκαμψης Δ.Π.Κ.

1

Τύπος: Αφαιρετό, ορθογωνικής θύρας

Πλάτο: 1,0m

Ρυθμιζόμενος υπερχειλιστής μερισμού

1

Μήκος υπερχείλισης: 1,0m

ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο δεξαμενής Π.Κ.

1

Τύπος: Περιφερειακής οδήγησης

Μήκος Γέφυρας: 9,60m

Πλάτος Γέφυρας: 0,80m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

Λοιπός εξοπλισμός: Τύμπανο ηρεμίας, Επιφανειακό ξέστρο, Χοάνη επιπλεόντων, Φράγμα επιπλεόντων, Οδοντωτός υπερχειλιστής εξόδου.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Φυσητήρες τροφοδοσίας αερισμού

2

Τύπος: Λοβοειδής  φυσητήρας θετικής εκτόπισης

Παροχή: 1549 Νm3/h

Μανομετρικό: 580mbar

Εγκατεστημένη ισχύς: 45KW

Σύστημα διάχυσης δεξαμενής αερισμού

2

Τύπος συστήματος αερισμού: διαχυτές  μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας

Αριθμός κλάδων κυλινδρικών διαχυτών μεμβράνης ανά δεξαμενή αερισμού: 18

Αριθμός συνολικών  διαχυτών  ανά δεξαμενή  216

Παροχή διαχυτή μεμβράνης

 6,9 Νm3/h

Σύστημα ελέγχου παροχής αέρα

2

Σύστημα αποτελούμενο από:

-         Αισθητήριο διαλ. Οξυγόνου

-         Μετάδότη σήματος

-         Ενδεικτικό

-         Καταγραφικό

-         Ρυθμιστική βαλβίδα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Γέφυρα – ξέστρο δεξαμενής Δ.Κ.

1

Τύπος: Περιφερειακής οδήγησης

Μήκος Γέφυρας: 13,20m

Πλάτος Γέφυρας: 1,00m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

Λοιπός εξοπλισμός: Τύμπανο ηρεμίας, Επιφανειακό ξέστρο, Χοάνη επιπλεόντων, Φράγμα επιπλεόντων, Οδοντωτός υπερχειλιστής εξόδου.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος

1

Τύπος: Κοχλιωτή αντλία Αρχιμήδη

Παροχή: 450m3/h

Μανομετρικό: 2.2m

Διάμετρος κοχλία: 900mm

Μήκος κοχλία: 4.410mm

Ταχύτητα περιστοφής: 54rpm

Γωνία εγκατάστασης: 38ο

Εγκατεστημένη ισχύς: 7,5KW

Θυρόφραγμα απομόνωσης θαλάμου αντλίας

1

Τύπος: Αφαιρετό ορθογωνικού διαφράγματος

Πλάτος: 1,20m

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΑΧΥΝΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Αντλία τροφοδότησης παχυντή

1

Τύπος: Ελικοειδής, θετικής εκτόπησης

Παροχή: 20m3/h

Μανομετρικό: 20m

Εγκατεστημένη ισχύς: 4KW

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Ξέστρο παχυντή

1

Τύπος: Διπλό, κεντρικής οδήγησης

Μήκο: 11,0m

Πλάτος Γέφυρας: 1,40m

Εγκατεστημένη ισχύς: 0,37KW

ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Σετ σωληνώσεων διακίνησης λυμάτων και ιλύος

1

Αγωγοί τροφοδοσίας, εξόδου λυμάτων και λάσπης δεξαμενής πρωτοβάθμιας καθίζησης, εξόδου από αερισμό, τροφοδοσίας, εξόδου λυμάτων και λάσπης νέας δεξαμενήςδευτεροβάθμιας καθίζησης, καταθλιπτικοί αγωγοί αντλιών λυμάτων και ιλύος.

Δίκτυο βιομηχανικού νερού χρήσης

1

Πιεστικό συγκρότημα και δίκτυο τροφοδοσίας επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση χώρου και πλήση δεξαμενών.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΑΔΑΣ

Επέκταση πίνακα χαμηλής τάσης

1

Συμπλήρωση οργάνων και στοιχείων πίνακα σε αναμονές για νέα πεδία που υπάρχουν (επεκτασιμότητα 100%).

Πίνακες διανομής

5

Πίνακες για την τροφοδότηση νέων μονάδων.

Δίκτυα διανομής σετ

1

Δίκτυα τροφοδότησης και ασθενών ρευμάτων πινάκων και καταναλωτών.

Επέκταση συστήματος αυτοματισμού, κεντρικού ελέγχου, σετ

1

Συμπλήρωση οργάνων πεδίου και σύνδεση αναμονών σε τράπεζα ελέγχου και μιμικό διάγραμμα, όπως έχει προβλεφθεί ήδη στην κατασκευή (επεκτασιμότητα 100%).