Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

 

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ Χημικός Msc ΠΕ, Γενικός Διευθυντής
     
1.1 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ., ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γραμματέας ΤΕ, Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γραμματέας ΔΕ, Προέδρου, Αντιπροέδρου & Γενικού Διευθυντή

 

(Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 2.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ Οικονομολόγος ΠΕ, Διευθυντής Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)  
2.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΙΣΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός - Λογιστικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΣΑ  Διοικητικός ΠΕ, Προϊστάμενος Διοικητικού Τμήματος 
2.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ Διοκητικός Λογιστικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ - ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ   Γραμματέας ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΚΙΡΤΖΗΣ Κλητήρας ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου 
2.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ Χειριστής Η/Υ Δ.Ε., Υπεύθυνος Γραφείου 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χειριστής Η/Υ Δ.Ε., Υπάλληλος Γραφείου 
 ΜΑΡΙΑ ΛΕΠΤΙΔΟΥ Χειριστής Η/Υ Δ.Ε. 
2.2.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΦΕΡΩΝ - -
2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ 

(ανάθεση καθηκόντων)       

Οικονομολόγος ΠΕ, Προϊσταμένος Οικονομικού Τμήματος
2.3.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΑΡΣΟΥΔΗ  

(ανάθεση καθηκόντων)  

Οικονομολόγος ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
2.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Διοικητικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
2.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων) 

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΤΙΡΗ  Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων) 

Διοικητικός Λογιστής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου  
 2.3.4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΦΕΡΩΝ  - -
2.4 ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΙΚΑ
Διοικητικός ΤΕ, Προϊσταμένη Τμήματος Καταναλωτών
2.4.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΦΙΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΩΝ    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
   
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣΙΔΗΣ Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ Σημειωτής ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
   
   

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Διοικητικός - Λογιστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Διοικητικός ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
2.4.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Υδραυλικός Τεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ Υδραυλικός Τεχνίτης ΔΕ, Υπάλληλος Γραφείου
 2.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΦΕΡΩΝ  -  -

   

(Γ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 3.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΕΡΑΣ
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Διευθυντής Τενχικής Υπηρεσίας
 3.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΛΑΚΑΚΗ  Διοικητικός ΔΕ, Γραμματέας Τεχνικής Υπηρεσίας, Υπεύθυνος Γραφείου
 3.2 ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Γεωτεχνικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Ύδρευσης
 3.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  ΣΓΟΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ  Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (ΒΑΡΔΙΕΣ)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ Λογιστής ΤΕ, Υπάλληλος Γραφείου

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΟΠΟΥΛΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Σιδηρουργός ΔΕ
 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ
3.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ  Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ  Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΥΕ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΟΠΟΥΛΟΣ Τεχνίτης Σιδηρουργός ΔΕ
3.2.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΪΝΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΓΚΛΑΔΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

 Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΟΛΑΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΠΑΤΑΡΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης Ύδρευσης ΔΕ
3.2.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΟΥΡΤΑΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΥΕ
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Χειριστής χωματ. & ανυψ. Μηχανημάτων ΔΕ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Οδηγός αυτοκινήτου ΔΕ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ Οδηγός αυτοκινήτου ΔΕ
3.2.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΤΖΗΒΛΑΣΙΟΥ Διοικητικός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.2.7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ - -
3.3 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Αποχέτευσης
3.3.1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός - Χειριστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ  Εργοδηγός ΔΕ
ΚΑΡΕΝ ΚΙΛΙΝΓΚΑΡΙΔΗΣ Οδηγός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Οδηγός - Χειριστής ΔΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός ΔΕ
3.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ.Α.Α. - ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΒΑΡΔΙΕΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός - Χειριστής ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Οδηγός - Χειριστής ΔΕ

ΚΑΡΕΝ ΚΙΛΙΝΓΚΑΡΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Οδηγός ΔΕ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΝΟΣ Οδηγός ΔΕ
3.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ Τεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ Εργάτης ΥΕ
3.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
3.3.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    
3.3.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΕΡΩΝ - -
3.4 ΤΜΗΜΑ Η/Μ. - Ε.Ε.Λ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ - Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
3.4.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η/Μ - ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ
3.4.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ Βοηθός Μικροβιολόγου ΔΕ
3.4.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Εργοδηγός ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Μηχανοτεχνίτης ΔΕ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργάτης ΥΕ
3.4.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ Ε.Ε.Λ. (ΒΑΡΔΙΕΣ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΥΖΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Βοηθός Μικροβιολόγου ΔΕ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ Εργάτης ΥΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΙΑΣ Εργάτης ΔΕ
   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
3.4.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΥΖΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ
3.4.6 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Ε.Λ. ΦΕΡΩΝ  -  -
3.5 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης
3.5.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Χημικός Μηχανικός ΠΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γεωτεχνικός ΠΕ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ

ΣΓΟΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
3.5.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ GIS - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ - ΑΡΧΕΙΟ

ΑΔΕΛΙΝΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθνος Γραφείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χειριστής Η/Υ ΔΕ

 

(Δ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

4.1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ Χημικός Msc ΠΕ, Διευθυντής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος - Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων - Ποιοτικού Ελέγχου
4.1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - -
4.2 ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ
Χημικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου και Περιβάλλοντος
4.2.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
4.2.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΚΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός Msc ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
4.2.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Γεωλόγος ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Εργοδηγός ΔΕ
4.3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ
Χημικός Μηχανικός ΠΕ, Προϊστάμενος Τμήματος Διυλιστηρίου
4.3.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
4.3.2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΩΝ
4.3.3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ, Υπεύθυνος Γραφείου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτρολόγος ΤΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
 4.3.4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ (ΒΑΡΔΙΕΣ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ Ηλεκτρολόγος ΤΕ, Υπεύθυνος Γραφείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΥΖΑΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ

ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(ανάθεση καθηκόντων)

Ηλεκτροτεχνίτης ΔΕ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Τεχνίτης Υδραυλικός ΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Βοηθός Μηχανοτεχνίτη ΥΕ
 
4.3.5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΖΙΟΥΤΗΣ

(ανάθεση καθηκόντων)

Χημικός Μηχανικός ΠΕ, Υπεύθυνος Γραφείου