Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Όροι χρήσης ιστότοπου της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Learn more

I understand

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους κανόνες που ορίζει το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) διαθέτει ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής, και επικοινωνίας όπου ο χρήστης/επισκέπτης οικειοθελώς μπορεί να παράσχει κάποια προσωπικά του δεδομένα όπως είναι το ονοματεπώνυμο, ο φορέας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), o αριθμός τηλεφώνου κ.α. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία του αιτήματος και για την περαιτέρω επικοινωνία και εξυπηρέτηση με τον επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα κ.α. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία και την προστασία προσωπικών δεδομένων στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστοτόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος ιστοτόπου έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (ΥΠΔ) της ΔΕΥΑΑ προκειμένου να ενημερωθεί για την τυχόν τήρηση προσωπικών του στοιχείων και να ασκήσει τα δικαιώματά του (όπως η διόρθωση, η επικαιροποίηση, διαγραφή κ.α.). Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με στο privacy(at)deyaalex.gr

Πολιτική για Cookies: Κατά την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο, Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά τμήματα κειμένου που αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης από έναν ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης. Η χρήση των cookies διευκολύνει τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη του χρήστη, όπως π.χ. την  προτιμώμενη γλώσσα σας, την απομνημόνευση των προτιμήσεών σας, όσον αφορά στην ασφαλή αναζήτηση, τον υπολογισμό του αριθμού των επισκεπτών ή τη διευκόλυνση της εγγραφής στις  υπηρεσίες μας.

Πώς να ελέγχετε τα cookies: Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράψετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Ο χρήστης δύναται να κάνει χρήση του ιστοτόπου χωρίς προβλήματα και χωρίς τη χρήση των cookies αλλά ενδεχομένως εις βάρος της ευχρηστίας του και της λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών αυτού.

Περιορισμός ευθύνης της ΔΕΥΑΑ: Στόχος του παρόντος ιστοτόπου είναι η βέλτιστη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη και η σύνδεση των επαγγελματιών με επισκέπτες που επιθυμούν μια εργασία. Το επίπεδο ασφαλείας είναι ανάλογο και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του παρόντος ιστοτόπου και οι επιμέρους σελίδες του θα παρέχονται αδιαλείπτως και χωρίς σφάλματα. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης       (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται ότι ο παρών ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη, παραλείψεις ή άλλα ελαττώματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στην παροχή των  δεδομένων του ιστοτόπου, ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που σχετίζονται με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων ή απορρέουν από αυτή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, την ορθότητα, την επάρκεια ή την πληρότητα και την επικαιροποίηση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου.

Χρήση ιστοσελίδων τρίτων φορέων: Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους. O δικτυακός τόπος μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks) ή ηλεκτρονικών διαφημιστικών πινακίδων (banners) και δεν ευθύνεται για αυτά. O δικτυακός τόπος μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν εγγυάται και δεν φέρει ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και τη λειτουργία συνδέσμων που διατίθενται μέσω αυτού ή στους οποίους αυτό παραπέμπει. Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να  περιέχει «συνδέσμους» σε άλλους δικτυακούς τόπους ή να κάνει χρήση ιστοσελίδων (links). Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, στους οποίους  παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, «υπερκειμενικών συνδέσμων» (hyperlinks).

Εφαρμοστέο δίκαιο: (Προσθήκη του κειμένου): Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος ιστοτόπου καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό, Ενωσιακό και διεθνές δίκαιο. Διατάξεις των όρων χρήσης που τυχόν αντίκεινται με το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστότοπο χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Επικοινωνία: Προκειμένου να επικοινωνήσετε για θέματα περιεχομένου του ιστοτόπου ή για συναφή νομικά ζητήματα/αιτήματα παρακαλούμε όπως αποστείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα στο privacy(at)deyaalex.gr.

     ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξ/πολη 05 – 08 – 2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24

Ταχ. Κώδικας : 68132

Τηλ. : 25510 – 81330

Fax : 25510 – 31398

e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 deyaasimainter

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ΑΠΟΦ. 167/07-07-2020 της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προχωρήσαμε στην Προμήθεια αποδυτηρίων-ντουζ τα οποία θα τοποθετηθούν στο προσεχές διάστημα σε οχτώ σημεία σε διάφορες πλαζ της πόλης και συγκεκριμένα στο παραλιακό μέτωπο της Αλεξανδρούπολης σε τρία σημεία (ένα κάτω από το Φάρο, το 2ο προς τον Ιππόκαμπο και το 3ο στη στροφή του Εγνατία). Το επόμενο μέτωπο είναι στην παραλία του οικισμού Απαλός ένα αποδυτήριο ντουζ. Στον οικισμό της Χιλής ένα αποδυτήριο ντούζ στο σημείο που είναι το γήπεδο 5x5 στο ανοργάνωτο και το 2ο στην περιοχή καλαμάκι. Το επόμενο μέτωπο είναι στην παραλία του οικισμού Μάκρης όπου θα τοποθετηθεί στο λιμανάκι αριστερά στην παραλία πλάτανος και το άλλο επίσης στην Μάκρη στην περιοχή Αγίας Παρασκευής στο κέντρο θαλάσσιας εκπαίδευσης (δίπλα στο ΚΑΥ).

Το νερό́ αποτελεί́ τη θεμελιώδη βάση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ζωής γενικά και την εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού ειδικότερα. Καθώς είναι τόσο πολύτιμο και σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων, η ορθολογική διαχείρισή του συνιστά κοινή ευθύνη.

Η ΔΕΥΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης έχοντας στη δικαιοδοσία της ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση δίκτυα ύδρευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά προβλήματα όπως:

  • Αυξημένο ποσοστό ατιμολόγητου νερού που φτάνει έως και το 60% (σύμφωνα και με τα δεδομένα της βιβλιογραφίας)
  • Υψηλή κατανάλωση ενέργειας στα αντλιοστάσια και στις γεωτρήσεις.
  • Υψηλό ποσοστό διαρροών
  • Μη ορθολογική διαχείριση πόρων

Για όλους τους πιο πάνω λόγους η ΔΕΥΑΑ έχει ξεκινήσει μια σειρά από δράσεις για να μειώσει την απώλεια νερού των δικτύων της, όπως η εγκατάσταση συστήματος ελέγχου των διαρροών, η εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης των πιέσεων των δικτύων της, ενημερωτική εκστρατεία για την ορθή χρήση νερού. Επιπρόσθετα έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε μια σειρά παρεμβάσεων άμεσης μείωσης της αλόγιστης χρήσης νερού. Απλές παρεμβάσεις στον εξοπλισμό επιτυγχάνουν εξοικονόμηση που φθάνει και το 30% της κατανάλωσης. Έτσι γνωρίζοντας ότι εξοικονομούμε έως και 450 λίτρα νερό το μήνα όταν μειώνετε η διάρκεια του ντους κατά ένα λεπτό, και ακόμη περισσότερο όταν χρησιμοποιούνται ντους χαμηλότερης ροής, δεδομένου ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η επισκεψιμότητα στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης αυξάνεται και προτιμούν τις παραλίες μας δημότες ολόκληρης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουμε προμηθευτεί ντουζιέρες με χρονοδιακόπτη, οι οποίες θα τοποθετηθούν στα προαναφερόμενα σημεία της παραλίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο σκοπός της παραπάνω ενέργειας είναι τριπλός. Αρχικά θα επιτευχθεί η μείωση της άσκοπης κατανάλωσης ύδατος από την αλόγιστη χρήση των λουόμενων. Στη συνέχεια, θα αποδειχθεί εν τοις πράγμασι στους κατοίκους του παραλιακού τμήματος της πόλης, ότι με την ορθή και λελογισμένη χρήση του νερού, έστω και από μια ομάδα καταναλωτών, αυξάνεται η πίεση σε όλες τις ιδιωτικές παροχές νερού στις περιοχές τοποθέτησής τους, καθώς με τον περιορισμό της κατανάλωσης και της άσκοπης σπατάλης το δίκτυο θα αποφορτιστεί και θα έχουν μεγαλύτερη ροή στα σπίτια τους. Επιπλέον, η υπερκατανάλωση νερού, χωρίς να είναι αυτή αναγκαία, αποτυπώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης των ιδιοκτητών των παραλιακών καταστημάτων της περιοχής, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με υπέρογκους λογαριασμούς και να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην αποπληρωμή τους, αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις ανείσπρακτες οφειλές της Δ.Ε.Υ.Α.Α.

Οι ντουζιέρες θα λειτουργούν με χρονοδιακόπτη που θα ενεργοποιείται με την πίεση κουμπιού-διακόπτη (μπουτον) και θα σταματά την ροή μετά από την πάροδο του ορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η επιλογή του χώρου τοποθέτησης προέκυψε μετά από συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων Αλεξανδρούπολης και Μάκρης.

Παράλληλα, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας covid-19 , θα τοποθετηθούν γύρω από τις ντουζιέρες σπειροειδή αποδυτήρια. που σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης υγιεινής, διασφαλίζουν τον συνεχή αερισμό και την ηλιακή ακτινοβολία, και έτσι καθίσταται ο πλέον κατάλληλος τύπος αποδυτηρίου για ακτές και πισίνες σε συνθήκες ζωής COVID-19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ