ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

    ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αλεξανδρούπολη 26/08/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

   Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 26/08/2015 αναρτήθηκαν οι Πίνακες Κατάταξης και Επιλογής που αφορούν την πρόσληψη ενός (1) Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, τριών (3) Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ενός (1) Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (για τη περιοχή των Φερών), ενός (1) ΔΕ ΜΗΧΑΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΗ και τριών (3) ΔΕ ΕΡΓΑΤΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α.Α. στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ της Δ.Ε.Υ.Α.Α., καθώς και στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι εξής πίνακες :

 1. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων Υδραυλικών
 2. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων
 3. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων Ηλεκτρολόγων ΦΕΡΩΝ
 4. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων ΜΗΧΑΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 5. Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων ΕΡΓΑΤΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 6. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Υδραυλικών
 7. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Ηλεκτρολόγων
 8. Αποκλεισθέντων υποψηφίων Ηλεκτρολόγων ΦΕΡΩΝ
 9. Αποκλεισθέντων υποψηφίων ΜΗΧΑΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 10. Αποκλεισθέντων υποψηφίων ΕΡΓΑΤΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 11. Κατάταξης υποψηφίων Υδραυλικών
 12. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων
 13. Κατάταξης υποψηφίων Ηλεκτρολόγων ΦΕΡΩΝ
 14. Κατάταξης υποψηφίων ΜΗΧΑΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 15. Κατάταξης υποψηφίων ΕΡΓΑΤΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 16. Επιλογής υποψηφίων Υδραυλικών
 17. Επιλογής υποψηφίων Ηλεκτρολόγων
 18. Επιλογής υποψηφίων Ηλεκτρολόγων ΦΕΡΩΝ
 19. Επιλογής υποψηφίων ΜΗΧΑΝΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ
 20. Επιλογής υποψηφίων ΕΡΓΑΤΟ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ