Εκτύπωση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο “Εγκατάσταση Επεξεργασίας των Αστικών Λυμάτων και Βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης” ανατέθηκε στην εταιρεία “ΤΕΧΝΕΡ ΑΕ” σε συνεργασία με την εξειδικευμένη Ιταλική Εταιρεία “SECITS.p.a.” με σύμβαση που υπεγράφη το Δεκέμβριο του 1987 και κατασκευάστηκε από τις εταιρείες “ΚΟΡΩΝΙΣ ΑΕ” ΚΑΙ “ENVITEC ΟΕ”. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ENVIREG και κατασκευάστηκε υπό την επίβλεψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης.

Το έργο ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία τον Οκτώβριο του 1992 και μέχρι σήμερα λειτουργεί με επιτυχία με ευθύνη της Εταιρείας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκατάσταση επεξεργασία των αστικών λυμάτων και βοθρολυμάτων της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, κοντά στο χωριό Απαλός, σε παραθαλάσσιο γήπεδο συνολικής έκτασης 27 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση τροφοδοτείται μέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού της πόλης και έχει κατασκευασθεί για τελική δυναμικότητα 85.000 ισοδυνάμων κατοίκων.

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων γίνεται στη θάλασσα, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού εκβολής διαμέτρου 710 mm, σε απόσταση 1500m από την ακτή και σε βάθος περίπου 7,5 m.

Η εγκατάσταση επιτυγχάνει πολύ υψηλό βαθμό καθαρισμού των λυμάτων και πληρεί τα ποιοτικά όρια που επιβάλλει η 91/271 Οδηγία της Ε.Ε. για την περιοχή της εκβολής.

Η ιλύς που παράγεται από την εγκατάσταση έχει άριστες λιπασματικές ιδιότητες για χρήση σε καλλιέργειες ή σαν βελτιωτικό εδάφους. Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. προγραμματίζει επίσης τη γεωργική αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Έτος σχεδιασμού

2010

2030

Ισοδύναμος πληθυσμός

65.000

85.000

Μέγιστη ημερήσια παροχή  m3/ημ

11.000

19.000

Αιχμή παροχής m3/ωρ

800

1.300

Φορτίο BOD, kg/ημ

3.900

5.100

Φορτίο SS, kg/ημ

5.150

6.250

Φορτίο Αζώτου, kg/ημ

750

900

Φορτίο φωσφόρου, kg/ημ

155

190

Το Έργο θεωρείται από τα πλέον σύγχρονα και αριστοποιημένα λειτουργικά για τον Ελληνικό χώρο, αφού συνδυάζει όλες τις φάσεις επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Η λειτουργία της εγκατάστασης εποπτεύεται από μιμικό ψηφιδωτό διάγραμμα στον κεντρικό πίνακα ελέγχου, που απεικονίζει τα τμήματα του έργου και την κατάσταση λειτουργίας των μηχανημάτων. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα για τοπικούς χειρισμούς του εξοπλισμού.

Στην εγκατάσταση λειτουργεί μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων, άριστα εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και αποτελεσματική διάταξη απόσμησης με αποτέλεσμα η λειτουργία της να μη προκαλεί καμία όχληση στο περιβάλλον.

Από την αναερόβια χώνευση της ιλύος παράγεται βιοαέριο που σήμερα χρησιμοποιείται για την θέρμανση της ιλύος. Μελλοντικά προβλέπεται η καύση του πλεονάζοντος αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αναμένεται να υπερκαλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της εγκατάστασης.

Τέλος  η μονάδα διαθέτει υπερσύγχρονο εργαστήριο για τη μέτρηση όλων των ρυπαντικών παραμέτρων.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ

ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ