ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Δ.Ε.Υ.Α.Α.

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                            Αλεξανδρούπολη 10-10-2019

Ταχ. Δ/νση : Διον. Σολωμού 24                                          Αριθ. Πρωτ.: 5135

Ταχ. Κωδ. : 681 32, Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Ευαγγελία Σουλακάκη

Τηλέφωνο : 25510 29823

Fax : 25510 31398

e-mail : infoty @ deyaalex .gr

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ ΣΟΧ 2/2019

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη του Ν. Έβρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόνπρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

Για περισσότερα πατήστε εδώ.